Ali je električni skiro dovoljeno voziti po javnih cestah, kolesarskih poteh?

Razmišljate o nakupu električnega skiroja in vas skrbi ali ga boste lahko legalno uporabljali po javnih cestah?  V tem članku bomo poskušali razjasniti nekaj pomembnih dilem, ki upravičeno skrbijo kupce pred nakupom električnega skiroja.

V KATERO KATEGORIJO SE UVRŠČA ELEKTRIČNI SKIRO?

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) v 30. točki 3. člena določa kaj pomeni izraz posebna prevozna sredstva. “Posebna prevozna sredstva« so invalidski vozički, otroška prevozna sredstva ter športni pripomočki in naprave, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, kot so: skiro, kotalke, rolke, rolerji, smuči, sanke, otroško kolo, monokolo, motorne sani, miniaturna motorna vozila, gokart in po namenu uporabe podobna prevozna sredstva, ki niso vozila po zakonu, ki ureja motorna vozila:” V to kategorijo spada tudi električni skiro, električni monocikel, hoverboard, električna rolka itd…

električni skiroALI SE ELEKTRIČNI SKIRO LAHKO VOZI NA JAVNIH CESTAH?

Naprej pa v 1. točki 97. člena določa pravila, ki veljajo za posebna prevozna sredstva. “Posebna prevozna sredstva se smejo v cestnem prometu uporabljati le na pločnikih, poteh za pešce in kolesarskih poteh ter na območjih za pešce in območjih umirjenega prometa, odvisno od njegove velikosti. Uporabniki posebnih prevoznih sredstev ne smejo ovirati ali ogrožati pešcev in kolesarjev. Način in hitrost gibanja morajo prilagoditi razmeram v prometu, njihova hitrost pa ne sme preseči največje hitrosti, s kakršno se lahko gibljejo pešci.” V 2. točki tega istega člena pa naprej pojasni, kje ne smemo uporabljati električnih skirojev in drugih posebnih prevoznih sredstev. “Posebnih prevoznih sredstev ni dovoljeno uporabljati na vozišču ceste, namenjene prometu motornih vozil.”

Izberi električni skiro zase! Celotno ponudbo si lahko ogledaš na TEJ POVEZAVI.