Uporaba električnih skirojev v cestnem prometu po novem zakonu

,

V pripravi je nov zakon, ki bo na novo urejal uporabo električnih skirojev in drugih posebnih prevoznih sredstev v cestnem prometu. Na robbo.si predlog sprememb pozdravljamo, saj želimo, da imajo naše stranke natančne informacije o možnosti uporabe vozil v prometu.

električni skiro nov zakon Ker je več kot očitno, da slovenska prometna zakondaja zaostaja za svetovnimi trendi in zakonodajamu drugih držav, bi bilo vsekakor potrebno, da tudi v Sloveniji dobimo nov zakon, ki bo napravil red na tem področju. Na ministrstvu so pred kratkim začeli pripravljati nov predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravilih cestnega prometa. Napovedujejo, da naj bi bil zakon sprejet do konca tega leta. Tako se bo tudi slovenska zakonodaja posodobila in uradno priznala nove oblike prevoza in napredek tehnologije na tem področju. Vsekakor se napredku ne morem izogniti, zato je potrebno stanje čim prej zaznati in ga ustrezno vključiti v veljavno zakonodajo. Tudi na robbo.si nov predlog zakona pozdravljamo in upamo, da bo čim prej stopil v veljavo.

Nov predlog zakona na novo opredeljuje pogoje in in omejitve glede posebnih prevoznih sredstev, med katere spadajo tudi električni skiroji. Spodaj navajamo predlog nove ureditve.

 

POSEBNA PREVOZNA SREDSTVA, KI JIH POGANJA MOTOR IN PRESEGAJO HITROST GIBANJA PEŠCEV

Z dopolnitvijo ZPrCP se določajo pravila ravnanja za vožnjo posebnih prevoznih sredstev, ki jih poganja bodisi uporabnik sam in presegajo hitrost gibanja pešcev, bodisi električni motor in presegajo hitrost 25 km/h.

Spremenjena določa 97. člena določa, da se smejo posebna prevozna sredstva v cestnem prometu uporabljati le na površinah za pešce in kolesarskih površinah, pri čemer morajo uporabniki posebnih prevoznih sredstev hitrost vožnje prilagoditi površini, po kateri se gibajo. To pomeni, da morajo uporabniki posebnih prevoznih sredstev, ki se npr. gibajo na območju za pešce, skladno s spremenjeno določbo 32. člena ZPrCP, način in hitrost gibanja prilagoditi razmeram v prometu, njihova hitrost pa ne sme preseči največje hitrosti, s kakršno se lahko gibljejo pešci. V območju umirjenega prometa mora upoštevati največjo dovoljeno hitrost, ki je skladno z določbo 46. člena ZPrCP 10 km/h. Kjer teh prometnih površin ni oziroma niso prevozne, smejo električna posebna prevozna sredstva uporabljati tudi desni rob smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje omejena na 50 km/h.

Za promet posebnih prevoznih sredstev se uporabljajo predpisi, ki se uporabljajo za pešce oziroma kolesarje. Uporabniki električnih posebnih prevoznih sredstev morajo imeti ponoči in ob zmanjšani vidljivosti prižgano na sprednji strani žaromet za osvetljevanje ceste, ki oddaja belo svetlobo, na zadnji strani pa pozicijsko svetilko, ki oddaja rdečo svetlobo. Na zadnji strani električnega prevoznega sredstva morajo imeti nameščen rdeč odsevnik, na obeh straneh pa rumene ali oranžne bočne odsevnike.

Uporaba električnih posebnih prevoznih sredstev, ki presegajo hitrost 25 km/h, in posebnih prevoznih sredstev, ki presegajo hitrost gibanja pešcev (gokart, motorne sani, miniaturna motorna vozila ipd.), v cestnem prometu ni dovoljena. Izjemoma je dovoljena uporaba motornih sani v cestnem prometu, če je to potrebno za reševanje človeških življenj ali premoženja, preprečitev ali odpravo velike materialne škode ali odpravo posledic onesnaženja okolja. V takih primerih sme v skladu s prometnimi pravili, ki se uporabljajo za vožnjo motornih vozil, upravljati motorne sani oseba, ki sme voziti motorno vozilo.